Baltijas Psihoterapijas
institūts ir mūsdienīga mācību centrs cilvēkiem, kas tiecas pēc augstiem izglītības un dzīves kvalitātes standartiem.
Mēs veidojam telpu, kur mācīties no speciālistiem, kuri ir līderi savās jomās. Tāpat mēs atbalstām profesijas zinātnisko pamatu attīstību, veicot pētniecības projektus un izdodot izglītojošu literatūru par psihoterapiju.
Mūsu darbība lielā mērā balstās uz vispārējo psihoterapijas modeli kā mūsdienīgu un empīriski pamatotu virzienu, kas pēdējos gados aktīvi attīstās Eiropā un ASV. Integratīvās pieejas metodoloģijas pamatā ir vispārējais psihoterapijas modelis, kas apvieno dažādu psihoterapijas modalitāšu efektīvākos instrumentus.
Par institūtu
Mūsu darbība, gan
izglītojošā, gan praktiskā ir balstīta uz humānistiskajām vērtībām
02
Rūpes
palīdzība izaugsmes un tapšanas ceļā
03
Attīstība
atbalsts un pieredzes nodošana, respektējot individualitāti
Mēs ievērojam
profesionālās ētikas noteikumus un atzīstam psihoterapeitu augsto sociālo atbildību.
dziļa empātiska pozīcija
Mīlestība
01
līdz integrācijai
No diferenciācijas
Mācību programma geštalta psihoterapijā
Vairāk
Ilgtermiņa papildizglītības programma pieaugušajiem saskaņā ar Eiropas Savienības standariem geštalta psihoterapeitu sagatavošanā (EAGT, LPB, LGTA)
Programmas
1
Specializācija: Integratīvā pieeja pāru psihoterapijā
Vairāk
Īstermiņa padziļinātas profila izglītības programma psihologiem un psihoterapeitiem
3
Specializācija: Integratīvā pieejā psihoterapijā
Īstermiņa profesionālās pilnveides programma psihologiem un psihoterapeitiem
2
Vairāk
Specializācija: Integratīvā pieeja bērnu psihoterapijā
Vairāk
Īstermiņa padziļinātas profila izglītības programma psihologiem un psihoterapeitiem
4
Profesionalitāte un kvalitāte
skolotājiem
Sazinieties
ar mums
Jautājumi