Meie Instituut
pakub psühhoteraapia spetsialistide koolitust ja täiendusõpet.
Kandideerijatele
Vastuvõtu kuupäevad
4-6. märts 2022
integratsioonini
Diferentseerimisest
Gestaltpsühhoteraapia õppekava
Vaata veel
Täiskasvanute pikaajaline täiendõppe programm, mis rakendab Euroopa gestaltpsühhoterapeutide koolituse standardeid (EAGT, LPB, LGTA)
Programmid
1
Spetsialiseerumine paaride psühhoteraapiale integratiivses lähenemisviisis
Vaata veel
Psühholoogide ja psühhoterapeutide süvaõppe lühiajaline programm
3
Spetsialiseerumine integratiivsele lähenemisele psühhoteraapias
Lühiajaline täiendõppeprogramm psühholoogidele ja psühhoterapeutidele.
2
Vaata veel
Laste psühhoteraapia spetsialiseerumine integratiivses lähenemisviisis
Vaata veel
Psühholoogide ja psühhoterapeutide süvaõppe lühiajaline programm.
4
Kuidas saada programmis osalejaks?
Tingimused
Gestaltteraapia põhiprogramm
Professionaalsete oskuste arendamise programmid
Kuidas saada programmis osalejaks?
участником программы?
Tingimused
Gestaltteraapia põhiprogramm
Professionaalsete oskuste arendamise programmid
02
Läbima ettevalmistustase
rühma- ja individuaalpsühhoterapeutide soovitus
03
Läbima vestluse
psühholoogiline diagnoos, et teha kindlaks erivõimed ja nõustuda koolitustingimustega
humanitaar- või sotsiaalteadustes
KÕRGHARIDUS
01
1 moodul, mis sisaldab pidevat isikliku gestaltpsühhoteraapia kogemuse (grupis ja individuaalselt) ühe aasta jooksul
02
Läbima ettevalmistustase
rühma- ja individuaalpsühhoterapeutide soovitus
03
Läbima vestluse
psühholoogiline diagnoos, et teha kindlaks erivõimed ja nõustuda koolitustingimustega
humanitaar- või sotsiaalteadustes
KÕRGHARIDUS
01
1 moodul, mis sisaldab pidevat isikliku gestaltpsühhoteraapia kogemuse (grupis ja individuaalselt) ühe aasta jooksul
01
Psühhoterapeudi tunnistus
ühes Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) tunnustatud suundadest ja/või psühholoogi diplom
02
Töökogemus
vähemalt kaks aastat
03
Kui te ei ole diplomeeritud psühhoterapeut, peate
läbida ettevalmistustase (moodul 1) ja moodul 2 "Sissejuhatus erialasse Psühhoteraapia üldmudel"
1 moodul, mis sisaldab pidevat isikliku gestaltpsühhoteraapia kogemuse (grupis ja individuaalselt) ühe aasta jooksul
01
Psühhoterapeudi tunnistus
ühes Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) tunnustatud suundadest ja/või psühholoogi diplom
02
Töökogemus
vähemalt kaks aastat
03
Kui te ei ole diplomeeritud psühhoterapeut, peate
läbida ettevalmistustase (moodul 1) ja moodul 2 "Sissejuhatus erialasse Psühhoteraapia üldmudel"
1 moodul, mis sisaldab pidevat isikliku gestaltpsühhoteraapia kogemuse (grupis ja individuaalselt) ühe aasta jooksul
Tõhusamad vormid täiskasvanute koolituseks
Kuidas koolitus toimub
1
Koolituse põhivorm on kolmepäevane intensiivseminar
Mikrogrupp 3-4 inimest
2
Teaduslik uurimistöö
4
Iseseisev kirjanduse lugemine
3
Kliiniline praktika
6
5
7
Psühhoterapeutilised konverentsid, foorumid
Suvekool
8
9
Praktika didaktiline supervisioon
Erinevad õppemeetodid
Seminarid toimuvad rühmaformaadis reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti kord kuus.
töö 3-4 tudengiga rühmades, kes kohtuvad regulaarselt iseseisvalt praktiliste oskuste harjutamiseks. Sellistel kohtumistel täidavad õppijad õppejõudude ülesandeid ja peavad õpikogemuse kajastamise päevikut.
Õppimisprotsessis on tudengidel vaja iseseisvalt omandada teatud hulk teoreetilist teavet, lugedes õpikuid, artikleid ja raamatuid gestaltpsühhoteraapia kohta. Nende teadmiste süstematiseerimiseks kirjutavad tudengid ja esitavad mitmeid teoreetilisi töid kirjandusallikate analüüsi põhjal ja osalevad ka lugemismaterjali teemalistes rühmaaruteludes.
Psühhoterapeutide koolituse eritingimus, mis on professionaalse mõtlemise ja professionaalse identiteedi arendamise olulisim tööriist. Koolituse käigus viivad tudengid läbi psühhoterapeutilisi uuringuid, mille tulemuste kohta kirjutavad teadusartikleid.
Õpingud hõlmavad erinevate õppemeetodite kasutamist: miniloengud, esitlused, praktilised ülesanded, töö väikestes gruppides, videote vaatamine näidetega praktikast.
Psühhoteraapia praktiseerimise ja praktiliste oskuste arendamise vorm. Nii spetsialistide baaskoolitusprogrammi kui ka juba praktiseerivate spetsialistide arendusprogrammide raames on plaanis koguda teatud kogus kliinilist praktikat (töö reaalsete klientidega) kogenumate kolleegide juhendamisel. Käesolev koolitustingimus kehtib iseseisvate tööliikide puhul ehk selle korraldamise eest vastutavad programmides osalejad ise.
Nendel üritustel osalemine on koolituse kohustuslik osa ja viitab tudengide iseseisvale tegevusele. Programmis õppides on vaja omandada konverentsidel ja foorumitel osalemise kogemus nii lihtosalejana kui ka töötubade juhina.
Lühiajaline intensiivkursus psühholoogidele, psühhoterapeutidele ja nendega seotud erialade esindajatele, mis võimaldab õppida koos erinevate erialade esindajatega, ilma et oleksite seotud ühegi koolitusprogrammiga. Suvekooli raames saab suhelda kolleegidega, proovida erinevate psühhoterapeutiliste valdkondade töövahendeid, sukelduda loomingulisse õpikeskkonda ja täiendada oma oskusi.
Professionaalse konsultatsiooni vorm (individuaalne ja rühma), mille fookuses on algaja spetsialisti kutsetegevus. Didaktilise supervisiooni eesmärk on emotsionaalne toetus, abi professionaalse identiteedi kujunemisel ja arendamisel, läbipõlemise ennetamine, tööalaste raskuste lahendamine, ametialase stabiilsuse kujundamine.
Millistes valdkondades saate pärast koolitust töötada
Professionaalne rakendamine
1
2
Psühhoteraapia erapraksis
Taastusravi
3
Laste ja perepsühhoteraapia keskused
4
Ärikeskkond
5
Psühhoteraapia õpetamine
Leia vastus oma küsimusele
faq
Võta meiega
ühendust
Küsimused