Meie Instituut
pakub psühhoteraapia spetsialistide koolitust ja täiendusõpet.
Kandideerijatele
Vastuvõtu kuupäevad
4-6. märts 2022
Gestaltpsühhoteraapia õppekava
Diferentseerimisest
integratsioonini
Programmid
Täiskasvanute pikaajaline täiendõppe programm, mis rakendab Euroopa gestaltpsühhoterapeutide koolituse standardeid (EAGT, LPB, LGTA)
1
Vaata veel
Spetsialiseerumine paaride psühhoteraapiale integratiivses lähenemisviisis
Vaata veel
Psühholoogide ja psühhoterapeutide süvaõppe lühiajaline programm
3
Spetsialiseerumine integratiivsele lähenemisele psühhoteraapias
Lühiajaline täiendõppeprogramm psühholoogidele ja psühhoterapeutidele.
2
Vaata veel
Laste psühhoteraapia spetsialiseerumine integratiivses lähenemisviisis
Vaata veel
Psühholoogide ja psühhoterapeutide süvaõppe lühiajaline programm.
4
Kuidas saada programmis osalejaks?
Tingimused
Gestaltteraapia põhiprogramm
Professionaalsete oskuste arendamise programmid
Kuidas saada programmis osalejaks?
участником программы?
Tingimused
Gestaltteraapia põhiprogramm
Professionaalsete oskuste arendamise programmid
Gestaltteraapia põhiprogramm
Spetsialiseerumisalad
02
Läbima ettevalmistustase
rühma- ja individuaalpsühhoterapeutide soovitus
03
Läbima vestluse
psühholoogiline diagnoos, et teha kindlaks erivõimed ja nõustuda koolitustingimustega
ühel viiest erialast: psühholoog, õpetaja, sotsiaaltöötaja, teoloog, arst
Magistrikraad
01
1 moodul, mis sisaldab pidevat isikliku gestaltpsühhoteraapia kogemuse (grupis ja individuaalselt) ühe aasta jooksul
02
Läbima ettevalmistustase
rühma- ja individuaalpsühhoterapeutide soovitus
03
Läbima vestluse
psühholoogiline diagnoos, et teha kindlaks erivõimed ja nõustuda koolitustingimustega
ühel viiest erialast: psühholoog, õpetaja, sotsiaaltöötaja, teoloog, arst
Magistrikraad
01
1 moodul, mis sisaldab pidevat isikliku gestaltpsühhoteraapia kogemuse (grupis ja individuaalselt) ühe aasta jooksul
02
Töökogemus
vähemalt kaks aastat
ühes Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) tunnustatud suundadest ja/või psühholoogi diplom
Psühhoterapeudi tunnistus
01
02
Töökogemus
vähemalt kaks aastat
ühes Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) tunnustatud suundadest ja/või psühholoogi diplom
Psühhoterapeudi tunnistus
01
Tõhusamad vormid täiskasvanute koolituseks
Kuidas koolitus toimub
1
Koolituse põhivorm on kolmepäevane intensiivseminar
Mikrogrupp 3-4 inimest
2
Teaduslik uurimistöö
4
Iseseisev kirjanduse lugemine
3
Kliiniline praktika
6
5
7
Psühhoterapeutilised konverentsid, foorumid
Suvekool
8
9
Praktika didaktiline supervisioon
Erinevad õppemeetodid
Seminarid toimuvad rühmaformaadis reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti kord kuus.
töö 3-4 tudengiga rühmades, kes kohtuvad regulaarselt iseseisvalt praktiliste oskuste harjutamiseks. Sellistel kohtumistel täidavad õppijad õppejõudude ülesandeid ja peavad õpikogemuse kajastamise päevikut.
Õppimisprotsessis on tudengidel vaja iseseisvalt omandada teatud hulk teoreetilist teavet, lugedes õpikuid, artikleid ja raamatuid gestaltpsühhoteraapia kohta. Nende teadmiste süstematiseerimiseks kirjutavad tudengid ja esitavad mitmeid teoreetilisi töid kirjandusallikate analüüsi põhjal ja osalevad ka lugemismaterjali teemalistes rühmaaruteludes.
Psühhoterapeutide koolituse eritingimus, mis on professionaalse mõtlemise ja professionaalse identiteedi arendamise olulisim tööriist. Koolituse käigus viivad tudengid läbi psühhoterapeutilisi uuringuid, mille tulemuste kohta kirjutavad teadusartikleid.
Õpingud hõlmavad erinevate õppemeetodite kasutamist: miniloengud, esitlused, praktilised ülesanded, töö väikestes gruppides, videote vaatamine näidetega praktikast.
Psühhoteraapia praktiseerimise ja praktiliste oskuste arendamise vorm. Nii spetsialistide baaskoolitusprogrammi kui ka juba praktiseerivate spetsialistide arendusprogrammide raames on plaanis koguda teatud kogus kliinilist praktikat (töö reaalsete klientidega) kogenumate kolleegide juhendamisel. Käesolev koolitustingimus kehtib iseseisvate tööliikide puhul ehk selle korraldamise eest vastutavad programmides osalejad ise.
Nendel üritustel osalemine on koolituse kohustuslik osa ja viitab tudengide iseseisvale tegevusele. Programmis õppides on vaja omandada konverentsidel ja foorumitel osalemise kogemus nii lihtosalejana kui ka töötubade juhina.
Lühiajaline intensiivkursus psühholoogidele, psühhoterapeutidele ja nendega seotud erialade esindajatele, mis võimaldab õppida koos erinevate erialade esindajatega, ilma et oleksite seotud ühegi koolitusprogrammiga. Suvekooli raames saab suhelda kolleegidega, proovida erinevate psühhoterapeutiliste valdkondade töövahendeid, sukelduda loomingulisse õpikeskkonda ja täiendada oma oskusi.
Professionaalse konsultatsiooni vorm (individuaalne ja rühma), mille fookuses on algaja spetsialisti kutsetegevus. Didaktilise supervisiooni eesmärk on emotsionaalne toetus, abi professionaalse identiteedi kujunemisel ja arendamisel, läbipõlemise ennetamine, tööalaste raskuste lahendamine, ametialase stabiilsuse kujundamine.
Millistes valdkondades saate pärast koolitust töötada
Professionaalne rakendamine
1
2
Psühhoteraapia erapraksis
Taastusravi
3
Laste ja perepsühhoteraapia keskused
4
Ärikeskkond
5
Psühhoteraapia õpetamine
Leia vastus oma küsimusele
faq
Mis on gestaltpsühhoteraapia?
Gestaltpsühhoteraapia on humanistlik psühhoteraapia suund, mis avanes maailmale 1951. aastal raamatu "Gestaltteraapia" ilmumisega (Perls, Goodman, Hefferline). Selle suuna eredateks eristavateks joonteks on kontakti kõrge väärtus (iseenda, maailma, teiste inimestega) ja loominguline eksperimentaalne keskkond, mis aitab kaasa muutuste toetamisele kliendi elus.
Mis on integratiivne lähenemisviis psühhoteraapias?
Integratiivne lähenemine psühhoteraapias on kompleksne süsteemne vaade, mis peegeldab oma ühtsuses uuritava nähtuse mitmekülgsust ja mitmemõõtmelisust. Nagu teistelgi juhtudel, võimaldab integreerimine psühhoteraapiasse taastada loomulikku terviklikkust, kombineerida psühhoteraapiat kui teadust ja tervendamist, näha ühisosa erinevates psühhoterapeutilistes modaalsustes, kombineerida erinevate lähenemisviiside kontseptsioone ja meetodeid, laiendada ja süvendada teadmisi, lihvida spetsialistide praktilisi pädevusi.
Kui kaua koolitus kestab? Miks nii kaua?
Gestaltpsühhoteraapia põhiprogrammi koolituse kestus on 5 aastat.
Kestvus on tingitud koolitusprogrammi keerukusest ja mitmetasandilisusest, mille tulemuseks on uue eriala omandamine - psühhoteraapia spetsialist, mis eeldab kõrgel tasemel professionaalsete ja isiklike pädevuste arendamist. 

Erialane koolitus kestab 2 aastat.
Kui palju maksab koolitus?
Õppemaks tasutakse semestrite kaupa, 2 korda aastas 

Gestaltpsühhoteraapia põhiprogrammi ühe semestri maksumus on 1250 eurot
Ühe semestri maksumus erialal „Integratiivne lähenemine psühhoteraapias“ – 1600 eurot
Ühe semestri maksumus erialal "Laste ja teismeliste psühhoteraapia: integratiivne lähenemine" - 1450 eurot
Ühe semestri maksumus erialal "Paariteraapia: integratiivne lähenemine" - 1450 eurot
Kas õpingute ajal on mingeid lisakulusid?
Õppemaks EI sisalda individuaalset psühhoteraapiat ja individuaalset supervisiooni.
Mida ma peaksin tegema, kui jätan seminari vahele?
Õppekavas või erialasel koolitusel osalemine võimaldab koguda õppetundide koguarvust mitte rohkem kui 10% puudumisi. Kõik täiendavad puudumised tuleb tasa teha programmi kuraatori pakutud vormide kaudu, lisatasu eest.
Kas toimub veebikoolitus ja kas ma saan haigena osaleda?
Kõikide koolitusprogrammide rakendamine eeldab minimaalset veebivormingut (lockdown´i või organisatsioonilise vajaduse korral). Töörühmaga võrguühendust luua pole võimalik. Seminaridelt mistahes põhjusel puudumine loetakse puudumiseks ja eeldab tundide mahaarvamist, kui tundidest puudumiste arv ületab 10% koolitustundide koguarvust.
Kas seminaridest tehakse salvestus?
Seminaride salvestusi ei tehta.
Kõik õppejõudude poolt seminaridel pakutavad materjalid on nende ainulaadsed arendused ja isiklik omand. Veebi puhul saadetakse õpilastele enne tunni algust lisamaterjalid (esitlus, kirjanduslikud allikad iseõppimiseks).
Kuidas teie programmid teistest erinevad?
Balti Psühhoteraapia Instituudi koolitusprogrammid on teadusliku uurimiskallakuga. Õpingud põhinevad eriala kaasaegsel metoodikal ja hõlmavad üliõpilaste aktiivset kaasamist psühhoteraapiaalastes uurimisprojektides, teadusartiklite kirjutamist ja avaldamist, esinemist erialastel konverentsidel.
Miks on gestaltpsühhoterapeudiks saamiseks vajalik individuaalne gestaltpsühhoteraapia?
Individuaalse gestaltpsühhoteraapia kogemuse saamine on erialase koolituse oluline osa mitmel põhjusel: see võimaldab uurida psühhoteraapia protsessi seestpoolt ja seeläbi arendada empaatilist reaktsiooni kliendi positsioonile; tõsta isikliku teadlikkuse taset, mis on vajalik edukaks koolituseks ja psühhoterapeudi isiklikust elust erineva kogemusena psühhoterapeutilise positsiooni kujundamiseks.
Kas teise suuna spetsialistilt saadud individuaalne psühhoteraapia läheb arvesse? Kas seda saab asendada teiste enesetundmise vormidega?
Koolituse käigus läheb arvesse AINULT sama gestaltpsühhoterapeudi läbitud pikaajaline gestaltpsühhoteraapia (50 tundi), kuna see töövorm on õppeprotsessi üldprogrammi lahutamatu osa.
Mis on mikrogrupitöö ja miks peaksime kohtuma, kui me ei tea, kuidas tööd teha, vaid räägime?
Tudengide mikrogrupp on 3-4 õpilasest koosnev töörühm, kes kohtuvad regulaarselt iseseisvalt praktiliste oskuste harjutamiseks. Sellistel kohtumistel täidavad tudengid õppejõudude antud ülesandeid ja peavad õpikogemuse kajastamise päevikut. Ülesannete iseloom ja sisu sõltuvad õppurite koolitusperioodist: individuaalsete terapeutiliste oskuste harjutamisest kuni erinevatele nähtustele keskenduvate koolituste miniteraapiaseansside läbiviimiseni. Sellise rühma töös täidetakse mitmeid olulisi didaktilisi ülesandeid: rühmasidemete hoidmine, emotsionaalne toetus, kutseoskuste arendamine, sh psühhoterapeutiliste seansside üle arvestuse pidamine.
Miks on oluline puudumised tasa teha?
Psühhoterapeutilise programmi koolitusseminar ei ole ainult teadmiste omandamine konkreetsel teemal, vaid ka dünaamiline rühmaprotsess, milega kaasneb teoreetilise materjali assimilatsioon. Viimase kogemuse saab vaid grupis olles. Seetõttu on vaja puudumised tasa teha.
Miks ma ei saa õppida gestaltpsühhoterapeudina töötamist, lugedes raamatuid, vaadates videoid ja osaledes gestaltpsühhoteraapia alastes veebiprojektides?
Otsesed kohtumised õpilasrühmades ja kontakt õppejõududega on tohutu ressurss ja luksus, mis võimaldab mitte ainult koguda teoreetilist materjali, vaid omandada koosolemise kogemust, teha dünaamilisi harjutusi, arutleda, arendada füüsiline ja emotsionaalne kohalolek psühhoteraapias. Sellest kõigest saab tulevikus psühhoterapeudi professionaalsete võimete oluline komponent. / Neid omadusi ei saa arendada kaudsetes rühmatundides.
Kas mu abikaasa, õde... ja mina saame koos õppida?
Psühhoteraapia õpetamise aastatepikkune kogemus näitab, et üks õppimise efektiivsust vähendav tegur on õppimine samas rühmas sugulase või lähedase sõbra/tüdruksõbraga.
Kas aitate pärast lõpetamist kliente leida?
Balti Psühhoteraapia Instituudi haridus aitab kaasa erapraksise korraldamise oskuse kujunemisele ja professionaalsete kontaktide süsteemi kujunemisele, mis on vajalik igale spetsialistile oma tegevuse efektiivseks korraldamiseks.
Klientide leidmise tulemus on psühhoterapeudi enda vastutusel.
Kas gestaltpsühhoteraapia programmis on võimalik õppima asuda ka ilma psühholoogiise hariduseta?
Gestaltpsühhoteraapia õppekava on vabahariduslik programm täiskasvanutele, kellel on magistrikraad ühel viiest erialast: psühholoog, pedagoog, sotsiaaltöötaja, arst, teoloog. 

Ainus erand on 1 programmi ettevalmistavale tasemele vastav moodul (personaalne gestaltpsühhoteraapia), kus võivad osaleda kõik kõrgharidusega (bakalaureuse omandanud) täiskasvanud mis tahes erialal.
Kas ma saan võtta akadeemilist puhkust?
Pärast gestaltpsühhoteraapia programmi ettevalmistava taseme läbimist saab võtta kuni 5 aastat akadeemilist puhkust koos õigusega jätkata õpinguid programmi teises moodulis.
Akadeemiline puhkus pärast programmi teist, kolmandat, neljandat või viiendat moodulit ei tohi olla pikem kui 1 aasta.
Kas programmid on litsentsitud?
Meie instituudi õppeprogrammidel on Riia linnavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordiosakonna riiklikud litsentsid (täiskasvanute mitteformaalne haridus)
Kas Balti Psühhoteraapia Instituut on õppeasutus?
Baltikumi psühhoteraapia koolituskeskuse projekti sünd toimus 2018. aastal Riias. Sel ajal käivitati Füüsilise ja Psühholoogilise Rehabilitatsiooni Keskuse raames esimesed koolitusprogrammid. Kõik sai alguse gestaltpsühhoteraapia koolitusest, kuid töö laienes tasapisi, koondas enda ümber professionaale, täienes uute loominguliste ideedega. Alates 2022. aasta algusest on Balti Psühhoteraapia Instituut ametlikult tunnustatud täiskasvanute täiendusõppe õppekeskusena.
Milline dokument väljastatakse pärast programmide lõppu?
Gestaltpsühhoteraapia programmi haridus hõlmab kuue mooduli järjestikust läbimist: üks ettevalmistav ja viis didaktilist moodulit. Iga mooduli läbimisel väljastatakse vastav tunnistus. 

Kõigi 6 tunnistuse olemasolu on eelduseks Balti Psühhoteraapia Instituudi tunnistuse saamiseks gestaltpsühhoteraapia koolitusprogrammi läbimise kohta ning annab õiguse läbida akrediteering erialaringkondades ning kinnitada gestaltpsühhoterapeudi (LGTA) ja psühhoteraapia spetsialisti staatuse (LPB). 

Programmi sisu vastab Euroopa Gestaltteraapia Assotsiatsiooni (EAGT) haridusstandarditele ja arvestab psühhoteraapia spetsialisti kutse nõudeid Lätis. 

Pärast iga eriala läbimist väljastatakse tunnistus, mis kinnitab programmi läbimist. See tunnistus on lisa spetsialisti põhidiplomile ja peegeldab tema professionaalset arengut ning kutseala täiustamist.
Võta meiega
ühendust
Küsimused