Baltijos psichoterapijos
institutas — šiuolaikinė mokymosi platforma, skirta asmenims, siekiantiems kokybiško išsilavinimo ir gero gyvenimo
Sukūrėme galimybę mokytis tiesiogiai iš profesionalų, kurie yra savo sričių lyderiai. Taip pat remiame profesijos mokslo pagrindų plėtojimą per mokslinių tyrimų projektus bei mokomosios psichoterapijos literatūros leidybą.
Mūsų veikla paremta bendruoju psichoterapijos modeliu, kuris pastaraisiais metais buvo aktyviai plėtojamas Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šis bendrasis psichoterapijos modelis yra pagrindinė integracinio metodo taikymo kryptis, vienijanti veiksmingesnę įvairių psichoterapijos metodų priemonių visumą
Apie institutą
Mūsų teorinė
ir praktinė veikla grindžiama žmogiškosiomis vertybėmis:
02
Rūpestis
Pagalba tobulėjant ir augant
03
Tobulėjimas
lydėjimas viso mokymo proceso metu, palaipsniui perduodant patirtį ir kartu atsižvelgiant į žmogaus individualumą
Puoselėjame profesinės
etikos taisykles ir užtikriname psichoterapeutų socialinę atsakomybę
Stiprus empatiškas požiūris
Meilė
01
iki integracijos
Nuo diferenciacijos
Geštalto psichoterapijos ugdymo programa
Daugiau informacijos
Ilgalaikė papildomo ugdymo programa suaugusiesiems, įgyvendinanti Europos geštalto psichoterapeutų kvalifikacijos rengimo reikalavimus (EAGT, LPB, LGTA)
Programos
1
Specializacija porų terapijos srityje taikant integracinį metodą
Daugiau informacijos
Trumpalaikiai nuodugnūs praktiniai mokymai psichologams ir psichoterapeutams
3
Specializacija psichoterapijos srityje taikant integracinį metodą
Trumpalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa psichologams ir psichoterapeutams
2
Daugiau informacijos
Specializacija vaikų ir paauglių psichoterapijos srityje taikant integracinį metodą
Daugiau informacijos
Trumpalaikiai nuodugnūs praktiniai mokymai psichologams ir psichoterapeutams
4
Profesionalumas ir kokybė
Dėstytojai
Susisiekite
su mumis
Papildomi klausimai