Balti Psühhoteraapia
Instituut on kaasaegne koolituskeskus, kes püüdlevad kõrgete hariduse ja elukvaliteedi standardite poole.
Loome ruumi õppimiseks spetsialistidelt, kes on oma valdkonna tipptegijad. Samuti toetame kutseala teaduslike aluste arendamist uurimisprojektide läbiviimise ja psühhoteraapiaalase õppekirjanduse avaldamise kaudu.
Meie tegevus lähtub suuresti psühhoteraapia kui kaasaegse ja empiiriliselt põhjendatud suuna üldmudelist, mis on viimastel aastatel Euroopas ja USA-s aktiivselt arenenud. Psühhoteraapia üldmudel on integratiivse lähenemise metoodika aluseks, mis ühendab erinevate psühhoterapeutiliste modaalsuste kõige tõhusamad vahendid.
Instituudist
Meie tegevus,
nii hariduslik kui praktiline, põhineb humanistlikel väärtustel
02
Hoolimine
abistamine kasvu ja arengu teel
03
Areng
kogemuste toetamine ja edasiandmine, individuaalsust austades
Austame kutse-eetika
reegleid ja tunnustame psühhoterapeutide kõrget sotsiaalset vastutust
sügav empaatiline positsioon
Armastus
01
integratsioonini
Diferentseerimisest
Gestaltpsühhoteraapia õppekava
Vaata veel
Täiskasvanute pikaajaline täiendõppe programm, mis rakendab Euroopa gestaltpsühhoterapeutide koolituse standardeid (EAGT, LPB, LGTA)
Programmid
1
Spetsialiseerumine paaride psühhoteraapiale integratiivses lähenemisviisis
Vaata veel
Psühholoogide ja psühhoterapeutide süvaõppe lühiajaline programm
3
Spetsialiseerumine integratiivsele lähenemisele psühhoteraapias
Lühiajaline täiendõppeprogramm psühholoogidele ja psühhoterapeutidele.
2
Vaata veel
Laste psühhoteraapia spetsialiseerumine integratiivses lähenemisviisis
Vaata veel
Psühholoogide ja psühhoterapeutide süvaõppe lühiajaline programm.
4
Professionaalsus ja kvaliteet
Õppejõud
Võta meiega
ühendust
Küsimused