Mūsų institutas
rengia ir tobulina psichoterapijos specialistus
Kandidatams
Priėmimo data 2022 m. kovo 4-6 d.
iki integracijos
Nuo diferenciacijos
Geštalto psichoterapijos ugdymo programa
Daugiau informacijos
Ilgalaikė papildomo ugdymo programa suaugusiesiems, įgyvendinanti Europos geštalto psichoterapeutų kvalifikacijos rengimo reikalavimus (EAGT, LPB, LGTA)
Programos
1
Specializacija porų terapijos srityje taikant integracinį metodą
Daugiau informacijos
Trumpalaikiai nuodugnūs praktiniai mokymai psichologams ir psichoterapeutams
3
Specializacija psichoterapijos srityje taikant integracinį metodą
Trumpalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa psichologams ir psichoterapeutams
2
Daugiau informacijos
Specializacija vaikų ir paauglių psichoterapijos srityje taikant integracinį metodą
Daugiau informacijos
Trumpalaikiai nuodugnūs praktiniai mokymai psichologams ir psichoterapeutams
4
Kaip tapti programos dalyviu?
Sąlygos ir nuostatos
Pagrindinė geštalto terapijos programa
Profesinių įgūdžių tobulinimo programos (specializacijos)
Kaip tapti programos dalyviu?
Sąlygos ir nuostatos
Pagrindinė geštalto terapijos programa
Profesinių įgūdžių tobulinimo programos (specializacijos)
02
03
01
psichologinės diagnostikos atlikimas siekiant nustatyti specialiuosius gebėjimus ir sutikti su tyrimo sąlygomis
Pirmojo interviu
vienos iš penkių profesijų galimybė: psichologo, pedagogo, socialinio darbuotojo, teologo, gydytojo
Magistro kvalifikacinis laipsnis
1 modulis, apimantis nuolatinę asmeninės gestalto psichoterapijos patirtį (grupėje ir individualiai) vienerius metus
ir gauta grupės bei individualių psichoterapeutų rekomendacija / vienas modulis, įskaitant nuolatinę asmeninės geštalto psichoterapijos patirtį (grupėje ir individualiai) per metus
Baigtas parengiamasis lygis
02
03
01
vienos iš penkių profesijų galimybė: psichologo, pedagogo, socialinio darbuotojo, teologo, gydytojo
Magistro kvalifikacinis laipsnis
1 modulis, apimantis nuolatinę asmeninės gestalto psichoterapijos patirtį (grupėje ir individualiai) vienerius metus
ir gauta grupės bei individualių psichoterapeutų rekomendacija / vienas modulis, įskaitant nuolatinę asmeninės geštalto psichoterapijos patirtį (grupėje ir individualiai) per metus
Baigtas parengiamasis lygis
psichologinės diagnostikos atlikimas siekiant nustatyti specialiuosius gebėjimus ir sutikti su tyrimo sąlygomis
Pirmojo interviu
01
Psichoterapijos pažymėjimas
vieno iš Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) pripažintų metodų ir (arba) psichologijos išsilavinimas
02
Bent dvejų metų darbo patirtis
po pažymėjimo (diplomo) gavimo
03
Jeigu nesate sertifikuotas psichoterapeutas
paruošiamasis lygis ( modulis 1) ir modulis 2 Įvestis į profesiją.
Bendrasis psichoterapijos modelis.
1 modulis, apimantis nuolatinę asmeninės gestalto psichoterapijos patirtį (grupėje ir individualiai) vienerius metus
01
Psichoterapijos pažymėjimas
vieno iš Europos psichoterapijos asociacijos (EAP) pripažintų metodų ir (arba) psichologijos išsilavinimas
02
Bent dvejų metų darbo patirtis
po pažymėjimo (diplomo) gavimo
03
Jeigu nesate sertifikuotas psichoterapeutas
paruošiamasis lygis ( modulis 1) ir modulis 2 Įvestis į profesiją.
Bendrasis psichoterapijos modelis.
1 modulis, apimantis nuolatinę asmeninės gestalto psichoterapijos patirtį (grupėje ir individualiai) vienerius metus
Veiksmingiausios suaugusiųjų švietimo formos
Kaip vykdomos studijos
1
Pagrindinė mokymo forma — trijų dienų trukmės seminaras
Mikro grupė, sudaryta iš 3-4 asmenų
2
Mokslinis tiriamasis darbas
4
Savarankiško skaitymo užsiėmimai
3
Klinikinė praktika
6
5
7
Psichoterapinės konferencijos ir forumai
Vasaros mokykla
8
9
Praktinės dalies profesinė priežiūra
Įvairūs mokymo metodai
Seminarai vyksta grupėse penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais kartą per mėnesį.
Darbas grupėse, sudarytose iš 3-4 studentų, reguliariai susitinkančių savarankiškai mokytis praktinių įgūdžių. Tokių susitikimų metu besimokantys asmenys atlieka dėstytojų pateiktas užduotis ir fiksuoja mokymosi procesą refleksijų dienoraštyje.
Mokymo proceso metu studijuojantieji turi savarankiškai įgyti tam tikrą kiekį teorinės informacijos, skaitydami studijų medžiagą, mokslinius straipsnius ir literatūrą apie geštalto psichoterapiją.

Siekdami susisteminti įgytas žinias, studijuojantieji rašo ir pristato kai kuriuos teorinius darbus, pagrįstus literatūros analize; taip pat dalyvauja grupinėse diskusijose apie perskaitytą medžiag.
Specialios psichoterapeutų rengimo sąlygos, kurios yra svarbiausia priemonė ugdant profesinį mąstymą ir profesinį identitetą.

Mokymo proceso metu studijuojantieji atlieka psichoterapinius tyrimus, apie kurių rezultatus vėliau rašo mokslinius straipsnius.
Užsiėmimų metu taikomi įvairūs mokymo metodai: trumpos paskaitos, pristatymai, praktinės užduotys, darbas grupėse po tris, praktinių pavyzdžių stebėjimas naudojant vaizdo medžiagą.
Psichoterapijos praktinių įgūdžių ugdymo ir tobulinimo formos. Tiek pagal bazinio specialistų rengimo programą, tiek pagal jau praktikuojančių specialistų rengimo programas numatyta sukaupti tam tikrą klinikinės praktikos (darbo su klientais) kiekį prižiūrint daugiau patirties turintiems kolegoms.

Šis mokymosi reikalavimas siejamas su savarankiško darbo tipu, t. y. studijuojantieji patys yra atsakingi už šio proceso organizavimą.
Dalyvavimas tokiuose renginiuose yra privaloma mokymo dalis ir apima savarankišką studijuojančio veiklą.

Mokymo programos metu privaloma įgyti dalyvavimo konferencijose ir forumuose patirties, tiek kaip stebinčiam studentui, tiek kaip pranešėjui.
Trumpi intensyvūs kursai psichologams, psichoterapeutams ir gretutinių profesijų atstovams, suteikiantys galimybę mokytis iš įvairių specialistų, neprisijungus prie jokios mokymo programos.

Vasaros mokyklos programoje galima pabendrauti su kolegomis, išbandyti konkrečias įvairių psichoterapinių metodų priemones, pasinerti į kūrybišką mokymo procesą, kelti savo kvalifikaciją.
Profesinio konsultavimo forma (individuali ir grupinė), kurios tikslas — pradedančiojo specialisto profesinė veikla.

Šios priežiūros tikslai — emocinė parama, pagalba tampant ir plėtojant profesinę tapatybę, perdegimo prevencija, procesinių iššūkių sprendimas, profesinio atsparumo formavimas.
Kokiose srityse galima praktikuotis baigus studijas
Profesinė savirealizacija
1
2
Privati psichoterapijos praktika
Reabilitacija
3
Vaikų ir šeimos psichoterapijos centrai
4
Verslo aplinka
5
Psichoterapijos mokymas
Atsakymai į klausimus
DUK
Susisiekite
su mumis
Papildomi klausimai