Блог
lv профессия

PAR APMĀCĪBĀM BPI un MODUĻU SECĪBU

Neskatoties uz to, ka mēs lielu uzmanību pievēršam izglītības darbam, atkal un atkal rodas jautājumi par to, kas ir humānistiskās psihoterapijas apmācības. Tāpēc jaunā mācību gada priekšvakarā (sagatavošanās moduļa grupas darbu sāk 8.septembrī) šajā ierakstā atkal konsekventi runāsim par studiju iezīmēm BPI.

Baltijas Psihoterapijas institūts ir izglītības iestāde, kas piedāvā profesionālu apmācību nemedicīniskās psihoterapijas jomā. Tā nav akadēmiskā izglītība (tas ir, nedod zinātnisko grādu), bet gan lieliska iespēja tiem, kam ir bāzes humanitārā pamatizglītība, apgūt jaunu profesiju un ar tām saistītās specializācijas, un paaugstināt savu kvalifikāciju.

Pēdējo divu gadu laikā institūta vadītāja Tatjana Velenta-Griņina un integratīvās programmas kuratore Jevgēnija Karlina ir veikušas būtiskas izmaiņas mācību metodoloģijā, kas šodien ir moderna moduļu sistēma. Jaunu standartu izstrāde ir balstīta uz daudzu gadu pedagoģiskās pieredzes rezultātiem, kā arī pasaules vadošo psihoterapijas jomu apmācību programmu īpatnību analīzi. Uzsvars tiek likts uz sistemātisku pieeju un integratīvu metodoloģiju, kur psihoterapija parādās kā vienota humanitāra zinātne, nevis kā atsevišķa palīdzības metode.

Pirmais sagatavošanās modulis, no kura sākas apmācības jebkurā Baltijas Psihoterapijas institūta programmā, ir grupu psihoterapija (gada laikā desmit klātienes 3 dienu tikšanās).

Otrs modulis, kas arī ir obligāts visām BPI programmām, ir vispārējais psihoterapijas modelis. Šis ir studentu pamatapmācības didaktiskais gads, kas ietver: vispārēju izpratni par psihoterapiju kā vienotu disciplīnu, jebkuram virzienam universālus “elementus” un parādības, kontakta un ētikas iezīmes, esošo mūsdienu pieeju apskatu, to kas tajos ir individuāls un kopīgs, psihoterapijas jomu atšķirību specifiku, metodes, metodikas un paņēmienus kā arī pētījumus psihoterapijā. Modulis ietver arī pamata seminārus psihiatrijā un attīstības psiholoģijā.

Pēc pabeigšanas studenti aizstāv pētniecisko projektu.

Pēc divu pamata moduļu apguves ir iespēja izvēlēties kādu no tālākajām studiju programmām:

• specializācijas programmas (integratīvā pieeja, bērnu psihoterapija un darbs ar pusaudžiem, ģimenes terapija un darbs ar pāriem) vai

• geštaltterapijas apmācības programma.

Specializācijas programmas ietver vēl vienu studiju gadu un ir paredzētas cilvēkiem ar psiholoģisko vai (sociālo) pedagoģisko izglītību.

Geštalta psihoterapijas programma - vēl trīs studiju gadi, paredzēta tiem, kam jau ir humanitārā vai sociālā izglītība. Šī programma sniedz iespēju kļūt par geštalta psihoterapeitu un profesionālo Eiropas psihoterapeitisko kopienu (asociāciju) biedru.

Baltijas Psihoterapijas institūta programmas tiek prezentētas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, atbilst Eiropas standartiem, pasniedzēji (gan pilna laika, gan uzaicinātie no citām valstīm) ir pieredzējuši praktiķi, līderi savās jomās, kas ļauj redzēt psihoterapijas daudzveidību un mainīgumu, asimilēt savu profesionālo pieredzi, attīstīties ne tikai profesijā, bet arī personīgi.