Блог
lv посты методы и подходы

Iepriekš mēs ieteicām lasīt grāmatas par psihoterapiju (pamata, neatkarīgi no virziena, kuru esat izvēlējušies sev)

Savukārt tagad mēs izveidosim vairākas recenzijas par tām mūsdienu grāmatām par geštaltterapiju, kuras, mūsuprāt, ir pelnījušas uzmanību, kā arī iepazīstināsim jūs ar citu valstu pasniedzējiem un kolēģiem. Mums ir svarīgi, lai mūsu studenti nebaidās sazināties ar kolēģiem, kuru teorētiskie darbi un pētījumi viņus varētu ieinteresēt, saliedēties, komunicēt, uzdot jautājumus un meklēt jaunas atbildes.
Šodien - Deiva Mena grāmata “Geštaltterapija: 100 galvenie punkti un paņēmieni (Dave Mann, Gestalt Therapy: 100 Key Points and Techniques, 2010). Jums būs jālasa oriģinālā (kas ir labi), vai arī pašam jāuzņemas tulkojums (un tas būs arī lielisks risinājums profesionālam ieguldījumam).
Grāmata noderēs no teorētiskā un praktiskā viedokļa, īpaši tiem, kuri sev izvēlējušies geštalta virzienu.
Tās autors Deivs Manns ir geštalta psihoterapeits, UKCP (United Kingdom Council for Psychotherapy - Apvienotās Karalistes Psihoterapijas padomes), kā arī GPTI (The Gestalt Psychotherapy & Training Institute в UK) vadītājs un treneris, strādājis par “British Gestalt Journal” redaktora palīgu, vadīja apmācības Metanoia, Manchester Gestalt Center, Gestalt Wales un citiem. Pašlaik viņš pasniedz lekcijas Šervudas Psihoterapijas institūtā, cenšoties, pēc viņa paša vārdiem, "padarīt psihoterapijas apmācības pieejamas, saprotamas, patīkamas, godīgas un ētiskas". Deivu īpaši interesē dialoga tēma, kā arī uztveres subjektivitāte.
Strādājot pie apzinātības paaugstināšanas, izmantojot dialogu un radošus eksperimentus, geštaltterapeiti rada īpašu telpu un apstākļus klientu ceļam uz viņu personīgām pārmaiņām, integritāti un veselību plašā humānistiskā izpratnē (arī Deivs Manns savā darbā pievēršas klīniskiem gadījumiem).
Geštaltterapijas, lauka teorijas, fenomenoloģijas un dialoga pamatā esošie teorētiskie principi ir aprakstīti grāmatā "Geštaltterapija: 100 galvenie punkti un paņēmieni" viegli saprotamā un pieejamā formā.
Apgūstiet jauno, salīdziniet ar to, ko jau zināt, pārdomājiet, kritizējiet un/vai integrējieties, un, protams, lasiet vairāk labu rakstu un grāmatu