Блог
lv посты методы и подходы

Tas ir interesanti #выдающиесяпсихологи

Nacionālās pētniecības universitātes Ekonomikas augstskolas Psiholoģijas fakultātes (НИУ ВШЭ) pasniedzējs A.V. Lovakovs “Psiholoģijas pētījumu apkopojumam” iesniedza rakstu "100 izcilākie 20. gadsimta psihologi".


Autoritātes pakāpe tika novērtēta pēc 3 kvantitatīviem un 3 kvalitatīviem kritērijiem.
Kvantitatīvie kritēriji bija:
1.     citēšana zinātniskos žurnālos,
2.     citēšana psiholoģijas mācību grāmatu ievados,
3.     parādīšanās biežums aptaujās, kas veiktas starp Amerikas Psiholoģijas asociācijas (APA) biedriem.

Kvalitatīvie kritēriji bija:
1.     ievēlēšana par Nacionālās Zinātņu akadēmijas locekli,
2.     ievēlēšana par Amerikas Psiholoģijas asociācijas prezidentu vai APA balvas par izcilu ieguldījumu saņemšana,
3.     uzvārda kā eponīma lietošana (persona, kuras vārdā tiek veidoti vispārpieņemtie lietvārdi vai citi īpašvārdi).

Pamatojoties uz šiem 6 kritērijiem, tika sastādīts divdesmitā gadsimta 100 ievērojamāko psihologu reitings.

Mēs piedāvājam desmit labākos. Un jāpiebilst, ka šie "klasiķi" ir ļoti dažādi gan kā indivīdi, gan savos uzskatos. Vai viņi visi jums ir zināmi?
1. Beress Skinners (Skinner, B. F.)
2. Žans Piažē (Piaget, Jean)
3. Zigmunds Freids (Freud, Sigmund)
4. Alberts Bandura (Bandura, Albert)
5. Leons Festingers (Festinger, Leon)
6. Karls Rodžerss (Rogers, Carl R.)
7. Stenlijs Šahters (Schachter, Stanley)
8. Nils Millers (Miller, Neal E.)
9. Edvards Torndaiks (Thorndike, Edward)
10. Abrahams Maslou (Maslow, A. H.)